achtergrond naar financiering naar contact over Jeannette Henssen naar autisme spectrum stoornissen naar methodieken naar Individuele begeleiding naar homepage


PIT maakt gebruik van de volgende methodieken:

Algemeen

Gestalttherapie

Neuro Linguistisch Programmeren

Systemisch werk

Oplossingsgericht werken

Energetisch werk
- Aurahealing / Massages

Werken met het Innerlijk Kind

Methodieken algemeen

PIT is gericht op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. PIT heeft zich gespecialiseerd in Gestalttherapie, NLP en Systemisch Werk. Daarnaast maakt PIT gebruik van energetisch en  oplossingsgericht werk. Ook werk ik met het innerlijk kind.

De methodieken zijn van ondergeschikt belang. Waar het om gaat is wat jij nodig hebt om in contact te komen met wie je bent. We schenken aandacht aan de persoonlijkheidsstructuur, de levensgeschiedenis, sterke en zwakke kanten, de aard en oorzaak van de problematiek en omgevingsfactoren. Al doende word je bewust van wat er werkelijk aan de hand is.
Daarna kunnen we ons richten op het constructief omgaan met je ervaringen, emoties en verantwoordelijkheden. 
Het doel is dat je ontdekt wat je wilt en kracht ontwikkelt om je leven in die richting vorm te geven.

Je zult merken dat èn de kwaliteit van je communicatie èn de kwaliteit van je leven zal toenemen.