achtergrond naar financiering naar contact over Jeannette Henssen naar autisme spectrum stoornissen naar methodieken naar Individuele begeleiding naar homepage


PIT maakt gebruik van de volgende methodieken:

Algemeen

Gestalttherapie

Neuro Linguistisch Programmeren

Systemisch werk

Oplossingsgericht werken

Energetisch werk
- Aurahealing / Massages

Werken met het Innerlijk Kind

Systemisch Werk

Het systemisch werk is ontstaan uit onder meer de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Het wordt steeds duidelijker dat de oorzaak van veel persoonlijke- en organisatieproblemen gezocht kan worden in onze familie van herkomst (het systeem van herkomst). Familieopstellingen maken verstoorde verhoudingen binnen familiesystemen zichtbaar en brengt ze in kaart. Volgens Hellinger is de essentie van dit werk om anderen te helpen onderscheid te maken tussen wat de ziel wil en nodig heeft en de sterke druk die uitgaat van de maatschappij.

Hellinger ontdekte dat er drie basisprincipes (natuurwetten) in systemen werkzaam zijn, namelijk:
1. Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem
2. Volgorde: elke plek staat in een rangorde ten opzichte van elkaar
3. Geven en Nemen: geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn.

Ouders geven het leven en kinderen ‘nemen’ het van hen. Ieder mens heeft een vaste plek in de rij van broers en zussen. In de systemische visie kan een mens in evenwicht zijn, als hij of zij op die plek gezien en gerespecteerd wordt. Een familie of systeem is zoals een mobiel in balans, wanneer liefde en levensenergie ongehinderd door de generaties van het systeem kunnen stromen.

Door het doen van een opstelling krijgen mensen inzicht in de plek die ze innemen en zetten zij stappen om meer balans te vinden in schuld en onschuld, geven en nemen. Zij worden gevoeliger voor de natuurlijke orde, die in elke familie en organisatie te vinden is.