achtergrond naar financiering naar contact over Jeannette Henssen naar autisme spectrum stoornissen naar methodieken naar Individuele begeleiding naar homepage


PIT maakt gebruik van de volgende methodieken:

Algemeen

Gestalttherapie

Neuro Linguistisch Programmeren

Systemisch werk

Oplossingsgericht werken

Energetisch werk
- Aurahealing / Massages

Werken met het Innerlijk Kind

Energetisch werk

Energetisch werk gaat ervan uit dat alles uit energie bestaat, dus ook ons lichaam. Een ander uitgangspunt is dat lichaam en geest één zijn.
Lichamelijke en psychische klachten worden gezien als verstoringen in het energieveld.
Door aurahealingen en -massages kunnen deze verstoringen worden bewustgemaakt en behandeld. De effecten van een healing of massage zijn hetzelfde.
De keuze voor één van beide wordt bepaald door de persoonlijke voorkeur en behoefte van de cliënt. 
Een sessie begint met een gesprek waarin we praten over je probleem en het doel van de healing of massage.Als afsluiting praten we nog over de ervaringen van zowel de cliënt als de therapeut. 


Lees verder > Aurahealing / Massages