achtergrond naar financiering naar contact over Jeannette Henssen naar autisme spectrum stoornissen naar methodieken naar Individuele begeleiding naar homepageAutisme Spectrum Stoornissen

Algemeen

Individuele begeleiding voor mensen met autisme

Coaching voor ouders, partners, werkgevers en professionals

 

 

 

Voor meer informatie kunt u doorlinken naar
www.asspect.nl

 

 

 

 

 

 

Autisme Spectrum Stoornissen

Door mijn levenservaring ben ik een bijzondere aandacht gaan ontwikkelen voor Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Als resultaat van deze inspanningen, heeft PIT een aanbod ontwikkelt voor mensen met een (vermoeden van) stoornis in het autistische spectrum en de mensen in hun omgeving.
Onder stoornissen in het autistische spectrum vallen PDD-NOS, stoornis van Asperger, McDD of klassiek autisme.
Vaak gaan deze stoornissen samen met andere stoornissen als AD(H)D, depressie, angst- en persoonlijkheidsstoornissen.

Niet alleen de persoon met autisme heeft psycho-educatie en ondersteuning nodig, maar ook de mensen er om heen.

 

 


BogersHensen&Autisme
geeft cursussen, workshops, deskundigheidsbevordering en opleidingen op het gebied van autisme.

 

 

 

 

Autisme Spectrum Stoornissen

Door mijn levenservaring ben ik een bijzondere aandacht gaan ontwikkelen voor Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Als resultaat van deze inspanningen, heeft PIT een aanbod ontwikkelt voor mensen met een (vermoeden van) stoornis in het autistische spectrum en de mensen in hun omgeving. 
Onder stoornissen in het autistische spectrum vallen PDD-NOS, stoornis van Asperger, McDD of klassiek autisme. Vaak gaan deze stoornissen samen met andere stoornissen als AD(H)D, depressie, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Niet alleen de persoon met autisme heeft psycho-educatie en ondersteuning nodig, maar ook de mensen er om heen.

BogersHensen&Autisme
geeft cursussen, workshops, deskundigheidsbevordering en opleidingen op het gebied van autisme.
Voor meer informatie kunt u doorlinken naar
 www.asspect.nl