achtergrond naar financiering naar contact over Jeannette Henssen naar autisme spectrum stoornissen naar methodieken naar Individuele begeleiding naar homepageAutisme Spectrum Stoornissen

Algemeen

Individuele begeleiding voor mensen met autisme

Coaching voor ouders, partners, werkgevers en professionals

 

 

 

 

 

Individuele begeleiding voor mensen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS)

ASS is een ontwikkelingsstoornis, die gepaard gaat met problemen in de informatieverwerking, het kunnen plannen en organiseren en het kunnen inleven in jezelf en anderen.
Het is een stoornis die ‘niet over gaat’. Wel kunnen symptomen verbleken, sterker worden en wisselen in de loop van de tijd. 
Het krijgen van een diagnose kan een opluchting zijn na een periode van onzekerheid en falen op allerlei gebied. Gevoelens van verlies en rouw kunnen volgen. Twijfel over de diagnose en de eigen identiteit - wie ben ik en wat hoort bij de stoornis?- kunnen samengaan met een ontkenning of juist een pijnlijke erkenning van de eigen beperkingen en de gevolgen daarvan. 


Mensen met ASS hebben hele praktische ondersteuning nodig in het dagelijks functioneren thuis, op school of in de werksituatie. Structuur aanbrengen en regie voeren zijn hierbij sleutelwoorden.
Voordoen, samen doen en nadoen zijn belangrijke stappen in het zelfredzaam worden. Dit gebeurt veelal in de thuis-, school- en werksituatie zelf.
Ook is vaak begeleiding nodig op het gebied van gezond functioneren in emoties, gedrag en de omgang met zich zelf en anderen. Het gaat hierbij vooral om versterken en integreren van de beleving in het hier en nu, gekoppeld aan het dagelijkse leven. 


Naast het autisme hebben mensen een eigen persoonlijkheid en eigen manieren ontwikkelt waarmee je omgaat met jezelf, je ervaringen en je omgeving. Het kan van belang zijn om hier inzicht in te krijgen. Dan kun je eventueel verzwakkende gedachten en gedragspatronen omzetten in hetgeen je versterkt. Ik kan je daarbij helpen met dezelfde methoden als voor mensen die geen autisme hebben. Het gebruik van de methode pas ik echter aan het autisme aan.